top of page
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.

Fyzioterapeutka

Specialistka na problematiku poruch pánevní oblasti

Specialistka v terapii funkčních poruch pohybového aparátu, jizev a otoků

Specialistka na problematiku cévní mozkové příhody z pohledu rehabilitace

Pedagog pregraduální i postgraduální přípravy fyzioterapeutů

Vzdělání:

1990 Gymnázium J. Palacha Mělník

1996 FTVS UK Praha, obor Fyzioterapie (Bc.)

1998 FTVS UK Praha, obor Fyzioterapie, (Mgr.), specializace – Funkční poruchy pohybového             systému

2008 FTVS UK Praha, obor biomechanika (Ph.D.)

2008 FTVS UK Praha, obor společenskovědní (PhDr.)

2009 MZČR – atestace Aplikovaná fyzioterapie

Praxe:

1995 – 2014 Odborné rehabilitační centrum SALVE, Vysoké Mýto – odborná stáž  

                      a konzultační činnost                  

1996 – 2006 SZŠ a VSŽ Kladno, externí vyučující v oboru fyzioterapie

1998 – 2009 FTVS UK Praha, Katedra Fyzioterapie, odborná asistentka

 

1998 – 1999 RHB klinika, FN Královské Vinohrady Praha, fyzioterapeutka, odborná stáž

 

1999 – 2008 Katedra Anatomie a Biomechaniky, FTVS UK Praha

 

1999 – 2001 Oddělení rehabilitace, Nemocnice Kladno, fyzioterapeutka

2006 – 2009 SZŠ a VOŠZ Kladno, externí vyučující v oboru fyzioterapie

 

2009 – 2015 Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny, ÚVN Praha, metodička oddělení –      

                      fyzioterapeutka

 

2015 – 2016 Keltia Med, rehabilitace Barrandov, metodička – fyzioterapeutka

 

2016 – 2017 Centrum Fyziokomplex, vedoucí fyzioterapeutka


2012 – dosud - Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Praha, Katedra zdravotnických    

                           oborů a ochrany obyvatelstva – Kladno, obor Fyzioterapie, externí vyučující

 

2018 – dosud - Fyzioterapie PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., soukromá praxe se      

                           zaměřením na Integrační fyzioterapii

Výzkumné zaměření:

 

Reologická odezva kloubního spojení na historii zatěžování

 

Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému

 

Cévní mozková příhoda – týmová terapie

 

Porucha pánevního dna

 

Ženská i mužská neplodnost funkční etiologie

 

Terapie posttraumatických a pooperačních stavů (terapie otoků, terapie jizev)

 

Fyzioterapie u sportovců

Členství:

Česká společnost pro biomechaniku

 

Česká kineziologická společnost

 

Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP

UNIFY

Spolupráce:

Česká lymfologická společnost

POUZP

Zájmové aktivity:

Mezinárodní rozhodčí Judo (licence B)

bottom of page