top of page
REHABILITACE A REKONDICE

 Spolek „Rehabilitace a rekondice poruch po poškození mozku, z. s.“ (dále jen„spolek“) je

registrován od roku 2014. Svou činností navazuje na činnost „Sdružení pro prevenci a rehabilitaci poruch komunikace“, které bylo založeno PaedDr. Jitkou Stejskalovou roku 1998.

Hlavním cílem spolku je poskytnutí podpory osobám se získanými poruchami mozku a jejich blízkým při znovu nacházení hodnotného způsobu života. Tomuto odpovídá celková náplň realizovaného rekondičního pobytu.

V rámci tvorby rekondičního programu se řídíme mottem:

„Ze všech pohybů, které otřásají tělem a duchem zároveň, je nejzdravější smích.

(Ch. W. Hufeland, 1762-1836)“

Rekondiční pobyt je pořádán jedenkrát ročně, trvá 10 dní a je realizován v bezbarierovém zařízení Vršovská brána v obci Horní Bradlo na Chrudimsku

Pobyt umožňuje rozvíjet motorické, psychické a sociální schopnosti účastníků. Rekondice probíhá dle pravidelného denního programu vždy dopoledne od 9.00 hodin do 12. 00 hodin a odpoledne od 15.00 hodin do 18.00 hodin. Program zahrnuje individuální fyzioterapii prováděnou na neurofyziologickém podkladě, skupinovou pohybovou terapii, skupinovou nebo individuální logopedii, terapii na psychoemocionální úrovni, činnostní terapii, kognitivní hry, společné venkovní aktivity podporující zlepšení práce s emocemi, rozvoje myšlení a pohybových funkcí. Tento program je doplněn společenským večerem a jinými doprovodnými aktivitami. Zajištěny jsou akce pro doprovázející osoby (relaxace, výměna zkušeností, nordic-walking, vědomý tanec apod.) Každý den je zakončen společným sezením v podobě práce s otevřenou komunitou.

 

Rekondičního pobytu se účastní maximálně 25 osob s postižením, které v případě snížené soběstačnosti doprovází osoba blízká. Odbornou pomoc zajišťují fyzioterapeuti, činnostní terapeuti, logopedi, zdravotníci s psychoterapeutickým výcvikem a další zdravotnický personál.

Část zdravotníků vykonává činnost dobrovolně, tj. zdarma a části je vyplácena symbolická peněžní odměna odvíjející se od výše minimální mzdy. Důvodem je způsob financování spolku, neboť jediným příjmem jsou sponzorské dary a členské příspěvky. Pacienti a jejich doprovodné osoby si hradí sami ubytování, stravu (plná penze) a zajišťují si dopravu do a z místa konání rekondice. Vše ostatní hradí spolek.

Pobytu se mohou zúčastnit i nečlenové spolku.

Na pobyt se přihlašuje cestou závazné přihlášky vyplněné účastníkem (viz materiály ke stažení).

Účast zájemce se posuzuje individuálně na základě aktuální lékařské zprávy. Pobyt není vhodný pro pacienty v akutní fázi onemocnění nebo v dekompenzovaném zdravotním stavu.

Termín nejbližšího pobytu: 5.-15.5.2024 

Údaje:

Rehabilitace a rekondice poruch po poškození mozku,z.s.

Období výkonu dobročinné práce 1997 – do současnosti

Trvání výkonu dobročinné práce 25 let

Sponzorské aktivity:

Budeme rádi za jakýkoli peněžitý dar, který nám umožní jedenkrát ročně rekondiční pobyt nadále pořádat. Se sponzory uzavíráme darovací smlouvu, která je podkladem pro daňovou úlevu.

Výroční zpráva za minulý rok je ke stažení níže.

 

Sponzoři v roce 2019 - 2021: 

ENTERIA, a.s.  (Jana Walterová), Rostislav Kohout, Mgr. Jan Kregl,Ph.D., Jana Blažková, MUDr. Jaromíra Prokešová, Zbyněk Řezníček, Barevný svět (Ing. Miloslav Hercík), EPOS TAPE, s.r.o. (Jaroslav Suchan), zdravotníci zajistili sponzoring formou dobrovolnické činnosti.  Všem sponzorům děkujeme.

Bankovní spojení:

3560637329/0800 u České spořitelny, a. s.

IČ: 02944910

7EDFB1AB-91B5-4F4F-89EE-1BFF03992D55.heic
p%2BQMVhEjQvqjWY5ONpjOHQ_edited.jpg
IMG_2106_edited.jpg

Milí přátelé,

Rekondiční pobyt pro rok 2024 je již zajištěn :-).

Termín: 05.-15.5.2024 (končíme snídaní).

Všem přejeme optimismus, naději na setkání v roce 2024

a pevné zdraví!

S veselou myslí 

Za spolek

PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.

Ing. Dana Vesecká

6qiIHS85SC+JKEMA4ssjAg.jpg
Reference

Děkuji Vám za referenci

bottom of page