VZDĚLÁVACÍ AKCE
  • Facebook PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.

Courses:
Unfortunately, the ongoing government measures associated with the COVID-19 pandemic do not allow for accurate planning of educational events. For this reason, I prefer the implementation of educational activities for closed working groups of employees of specific medical facilities (10 -14 people).
If you are interested, have an adequate group of physiotherapists and a suitable space, contact me via e-mail: 
michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz. 
I believe that we will agree on the date of the event and the method of implementation of a specific course.


Registration in already agreed courses (see below) is made via the website of the organizer of a specific training activity.

PNF - Proprioceptive neuromuscular facilitation
- the opening of a new course is planned for the beginning of 2022
- If you are interested in the course, send a request to the email address:

 michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz
- lecturer team: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová

- Depending on the demand, a refresh course of the PNF concept (approx. 18 teaching hours) will be implemented with a focus on "Mat Activities" (principle, therapeutic tools, application possibilities).
If you are interested in a refresh course, send a request to the email address below.
To make it easier to process your application, it is necessary to emphasize that you are requesting a refresh course, not a basic course.

 michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz
- lecturer team: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
 
Holistic approach to pelvic floor therapy
CKP Sámova (comprehensive care center)
Slovakia


Holistic approach to scar treatment
- lecturer team: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
Part of the course is also teaching a specific way of tapping scars.
Jaroslav Suchan - An experienced tapping lecturer participates in this course


CKP Sámova (comprehensive care center)
Training center - Medical rehabilitation Vyškov
Organizer: Mgr. Hana Pytelová, email: info@lecebnarehabilitace.cz


Use of IT knowledge (information technology) in physiotherapy - SuJok
Organizer: MUDr. Viktorija Biljaková, CSc., email: biljakova@atlas.cz

  • Facebook

Nastal čas pokračovat v osobních i profesních aktivitách....

Doba spojená s pandemií COVID-19 nám přinesla nové zkušenosti a poznání, jak dál zodpovědně a bezpečně pokračovat v postgraduálním vzdělávání.

Náš lektorský tým připravil níže uvedené odborné akce a těší se na nové příležitosti výměny odborných informací.

V současné době je vstup na vzdělávací aktivitu podmíněn negativním PCR testem (platí pro očkované i neočkované jedince) nebo potvrzením o prodělání nemoci (ochranná lhůta 180 dní).

Lektorský tým umožňuje realizaci vzdělávacích aktivit jak pro jedince (termíny akcí viz níže), tak pro uzavřené pracovní skupiny zaměstnanců konkrétních zdravotnických zařízení (10-14 osob).  
Máte- li zájem, adekvátní skupinu fyzioterapeutů i vhodný prostor neváhejte mne kontaktovat cestou e-mailu: michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz
Věřím, že se na termínu konání i způsobu realizace konkrétního kurzu domluvíme.

 


NABÍZENÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE


PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (základní kurz)

(certifikovaný kurz MZČR-žádost o akreditaci s rozšířením pro ergoterapeuty odeslána na MZČR)
lektorský tým: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
rozsah: 200 výukových hodin (základní kurz)
termín: zahájení kurzu plánováno na akademický rok 2022/2023
místo konání: Vyškov - 
Léčebná rehabilitace H. Pytelová – školící centrum, 

                                          Havlíčkova 239/22, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 

- zájemci o kurz zasílejte žádost na emailovou adresu:
  scholasterovamichaela@gmail.com


 

 


Refresh kurz 1 konceptu PNF, Podtéma: Reedukace chůze

(akce zařazena do systému CŽV) 
lektorský tým: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
rozsah: 20 výukových hodin
termín: 28.-30.03.2022
místo konání: Vyškov - 
Léčebná rehabilitace H. Pytelová – školící centrum, 

                                          Havlíčkova 239/22, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 
- zaměření na sjednocení informací o základních principech a technikách PNF konceptu a "Mat Aktivit"
  (princip, terapeutické nástroje, aplikační možnosti)    
- zájemci o refresh kurz zasílejte žádost na emailovou adresu: 

  scholasterovamichaela@gmail.com

Pro snazší zpracování vaší žádosti je zapotřebí zdůraznit, že poptáváte refresh kurz nikoli základní kurz.
  

 

 


Celostní přístup v terapii jizev

 (akce zařazena do systému CŽV) 
lektorský tým: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D., Mgr. Michaela Scholasterová, Jaroslav Suchan
rozsah: 20 výukových hodin
termíny:
04.-06.03.2022 - Therapy Point Praha (uzavřená skupina)
18.-20.03.2022 - 
Kladno - kapacita účastníků kurzu naplněna
10.-12.06.2022 - Žilina - organizátor kurzu: PhDr. Lenka Jatiová, Funaction Fyzioterapia, s.r.o. Žilina,  
                                          dotazy a přihlášku zasílejte na: info@fyzioterapiafunaction.sk
27.-29.07.2022 - Fyzioterapie LHI s.r.o., Brno (uzavřená skupina)
17.-19.10.2022 - Vyškov - 
Léčebná rehabilitace H. Pytelová – školící centrum, 

                                             Havlíčkova 239/22, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 

                           - volná místa, přihlášku zasílejte na: scholasterovamichaela@gmail.com

 

 

Celostní přístup v terapii pánevní dna

(akce zařazena do systému CŽV) 

CKP Sámova

 

 


Využití poznatků IT (informačních technologií) ve Fyzioterapii - SuJok

- tato vzdělávací aktivita pokračuje již pod výhradním vedením MUDr. Viktorije Biljakové, CSc.
- zájemci o tento kurz zasílejte žádost na emailovou adresu: biljakova@atlas.cz

Konference s aktivní učastí pro rok 2022:
Celostátní konference s mezinárodní účastí XXIX. česká urogynekologie

 

Reference

Děkuji Vám za referenci