top of page
VZDĚLÁVACÍ AKCE

  Courses:
  Unfortunately, the ongoing government measures associated with the COVID-19 pandemic do not allow for accurate planning of educational events. For this reason, I prefer the implementation of educational activities for closed working groups of employees of specific medical facilities (10 -14 people).
  If you are interested, have an adequate group of physiotherapists and a suitable space, contact me via e-mail: 
  michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz. 
  I believe that we will agree on the date of the event and the method of implementation of a specific course.


  Registration in already agreed courses (see below) is made via the website of the organizer of a specific training activity.

  PNF - Proprioceptive neuromuscular facilitation
  - the opening of a new course is planned for the beginning of 2022
  - If you are interested in the course, send a request to the email address:

   michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz
  - lecturer team: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová

  - Depending on the demand, a refresh course of the PNF concept (approx. 18 teaching hours) will be implemented with a focus on "Mat Activities" (principle, therapeutic tools, application possibilities).
  If you are interested in a refresh course, send a request to the email address below.
  To make it easier to process your application, it is necessary to emphasize that you are requesting a refresh course, not a basic course.

   michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz
  - lecturer team: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
   
  Holistic approach to pelvic floor therapy
  CKP Sámova (comprehensive care center)
  Slovakia


  Holistic approach to scar treatment
  - lecturer team: PhDr. Michela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
  Part of the course is also teaching a specific way of tapping scars.
  Jaroslav Suchan - An experienced tapping lecturer participates in this course


  CKP Sámova (comprehensive care center)
  Training center - Medical rehabilitation Vyškov
  Organizer: Mgr. Hana Pytelová, email: info@lecebnarehabilitace.cz


  Use of IT knowledge (information technology) in physiotherapy - SuJok
  Organizer: MUDr. Viktorija Biljaková, CSc., email: biljakova@atlas.cz

  • Facebook

  Lektorský tým pod mým vedením připravil níže uvedené odborné

  akce, které jsou zejména vhodné pro terapeuty, používající

  "hands on" způsob terapeutické intervence.

  Těšíme se na předávání inovativních odborných informací v tomto

  transformačním období.

  Umožňujeme realizaci vzdělávacích aktivit jak pro jedince (termíny

  akcí viz níže), tak pro uzavřené pracovní skupiny zaměstnanců konkrétních zdravotnických zařízení (10-14 osob, platí pouze pro "Inovativní kurzy" zařazené do systému CŽV). 
  Máte-li zájem, adekvátní skupinu fyzioterapeutů i vhodný prostor neváhejte nás kontaktovat cestou e-mailu: scholasterovamichaela@gmail.com nebo michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz
  Věřím, že se na termínu konání i způsobu realizace konkrétního kurzu domluvíme.

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  NABÍZENÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE


  PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (základní kurz)

  MZČR udělilo akreditaci pro certifikovaný kurz „Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF koncept)" , vzdělávací program pro obor fyzioterapeut (902) a ergoterapeut (917).

  Platnost udělení akreditace: 01.07.2022-30. 06. 2027 

  Základní kurz PNF - akademický rok 2023/2024

  lektorský tým: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
  rozsah: 200 výukových hodin (základní kurz)
  termíny jednotlivých částí: 

  18.09.-22.09.2023       (1. týden/část)

  30.10.-03.11.2023       (2. týden/část)

  15.01.-19.01.2024       (3. týden/část)

  18.03.-22.03.2024       (4. týden/část)

  27.05.-31.05.2024       (5. týden/část)

  místo konání: Vyškov - Léčebná rehabilitace H. Pytelová – školící centrum, 

                                            Havlíčkova 239/22, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 

  - kurz probíhá

  Základní kurz PNF - akademický rok 2024/2025

  Přijímáme přihlášky

  lektorský tým: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
  rozsah: 200 výukových hodin (základní kurz)
  termíny jednotlivých částí: 

  09.09.-13.09.2024 (1. týden/část)

  11.11.-15.11.2024 (2. týden/část)

  2025 - bude upřesněno  (3. týden/část)

  2025 - bude upřesněno  (4. týden/část)

  2025 - bude upřesněno  (5. týden/část)

  místo konání: Vyškov - Léčebná rehabilitace H. Pytelová – školící centrum, 

                                            Havlíčkova 239/22, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 

  - zájemci o kurz zasílejte žádost o přihlášení na emailovou adresu:
    scholasterovamichaela@gmail.com


  Refresh kurz konceptu PNF 

  Podtéma: Dolní končetina, Pánevní dno, Bederní páteř

  (akce zařazena do systému CŽV) 

  Přijímáme přihlášky
  lektorský tým: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.; Mgr. Michaela Scholasterová
  rozsah: 16 výukových hodin
  termín: termín bude upřesněn 
  místo konání: bude upřesněno

  - zaměření na sjednocení informací o základních principech a technikách PNF konceptu v rámci unikátní    

    české a IPNFA verze a na "Mat Aktivity" (princip, terapeutické nástroje, indirektní přístup -  

    iradiace, aplikační možnosti)
  - zájemci o refresh kurz zasílejte žádost o přihlášení na emailovou adresu: 

    scholasterovamichaela@gmail.com

  Pro snazší zpracování vaší žádosti je zapotřebí zdůraznit, že poptáváte Refresh kurz nikoli základní kurz.
    

   


  Celostní přístup v terapii jizev a adhezí

   (akce zařazena do systému CŽV) 
  lektorský tým: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., Mgr. Michaela Scholasterová, Jaroslav Suchan
  rozsah: 20 výukových hodin
  termíny:

  ​ČESKÁ REPUBLIKA

  30.11.-02.12.2023 - Vyškov - Léčebná rehabilitace H. Pytelová – školící centrum, 

                                               Havlíčkova 239/22, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov  

                                      - kurz je naplněn

  08.02.-10.02.2024 - Kladno - FBMI, Sportovců 2311, 272 01 Kladno

  11.04.-13.04.2024 - Vyškov - Léčebná rehabilitace H. Pytelová – školící centrum, 

                                               Havlíčkova 239/22, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

  24.10.-26.10.2024 - Vyškov - Léčebná rehabilitace H. Pytelová – školící centrum, 

                                               Havlíčkova 239/22, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

  - zájemci o kurz zasílejte žádost o přihlášení na emailovou adresu: 

    scholasterovamichaela@gmail.com

  SLOVENSKO          
  14.-16.06.2024 - Žilina - organizátor kurzu: PhDr. Lenka Jatiová, Funaction Fyzioterapia, s.r.o. Žilina,                                            dotazy a přihlášku zasílejte na: info@fyzioterapiafunaction.sk

   

  Celostní přístup v terapii pánevního dna

  (akce zařazena do systému CŽV) 

  lektorský tým: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., Bc. Jitka Šulcová nebo Mgr. Michaela Scholasterová

  rozsah: 20 výukových hodin

  termíny:

  20.-22.10.2023 - Praha - CKP Sámova

                               dotazy k organizaci kurzu a přihlášku zasílejte na: kurzy@ckpsamova.cz

  SLOVENSKO

  08.-10.03.2024 - Žilina - organizátor kurzu: PhDr. Lenka Jatiová, Funaction Fyzioterapia, s.r.o. Žilina,                                            dotazy k organizaci kurzu a přihlášku zasílejte na: info@fyzioterapiafunaction.sk

   

   

  SLOVENSKO

  Neurologické vyšetření v rukou fyzioterapeuta u funkčních poruch motoriky

  28.09.2024      -  Žilina - organizátor kurzu: PhDr. Lenka Jatiová, Funaction Fyzioterapia, s.r.o. Žilina,                                            dotazy k organizaci kurzu a přihlášku zasílejte na: info@fyzioterapiafunaction.sk

  AUM02643_edited.jpg

  Konference s mou aktivní učastí pro rok 2023:
  VI. kongres České společnosti terapie ruky, 12.-14.10.2023, BRNO

  Women’s Health Physiotherapy 2023, 08.-09.12.2023, BRNO

  Reference

  Děkuji Vám za referenci

  bottom of page